OLYMPIA News
Online Support
Center Manager: 0982.038.035
Tư vấn viên 1: (038)3 552 552
Tư vấn viên 2: (038)3 582 582
Links

OLYMPIA INTERNATIONAL ENGLISH CENTRE

- Cơ sở I:178 Hà Huy Tập – TP. Vinh
               ĐT: (0238) 3.552.552 – 0964.505.505
- Cơ sở II: 13 đường 6 – Khu đô thi mới Vinh Tân - TP. Vinh
                ĐT: (0238) 3.530.789

Email: olympia@gmail.com

Facebook : Ngoại ngữ Olympia Vinh